LANGEVARJURITE KOOLITUSPROGRAMM A KATEGOORIA SAAMISEKS

Seda õpet nimetatakse A–kategooria vabalangemis koolituseks (Freerfall Learning A, edaspidi „FLA”) ja selle õppeprotsess sarnaneb traditsioonilise „static line” susteemiga. FLA meetod on välja töötatud langevarjurite kontsentreeritud individuaalseks koolitamiseks. Pärast kursuse labimist saab lõpetaja A–kategooria tunnistuse ja tal on õigus sooritada langevarjuhüppeid iseseisvalt.

Faili tuup: pdf (Suurus: 602.83 KB)
Ava siit

 

Static Line metoodika (Static Line on tõmbevall - tross mille abil teostatakse langevarju sundavamine) on parit USA-st ja kujutab endast terve rea iseseisvaid hüppeid õhusoidukist, jark-jargult suurendades vabalangemise aega (s.t. hüppekorgust).

Algusest peale tehakse kõik hüpped “tiib” langevarjuga. Tudengite langevarjud on valmistatud arvestades sellega, et seda kasutavatel inimestel ei ole mingit spetsiaalset lanvgevarjuri ettevalmistust. Horisontaalne ja vertikaalne kiirus nendel kuplitel on suurem (tudengi langevari omab horisontaalset kiirust – 10m/sek), kui ümmargustel dessantlangevarjudel. Vorreldes viimastega on “tiivad” taielikult juhitavad langevarjud ja omavad peaaegu kõiki iseloomusjooni, mis on sportlikul langevarjul. Võrreldes sportlangevarjuga on nende susteemid palju töökindlamad. Langevarju avamisel, juhtimisel ja maandumisel on nad leebemad tudengi poolt tehtud vigade suhtes.
Static Line kursuse eesmark on saada selgeks oige eemaldumine lennukist ning jarg-jargult suurendada viivitamise aega eemaldumise ja pealangevarju avamise vahel.

Terve kava jooksul õpib tudeng õoigesti kasutama langevarju susteemi, kontrollima kõrgusmeetrit ning panema kokku langevarju tüüpi “tiiv”.

Lõppeesmärgiks on langevarjuri listensi “A”, ning muidugi sellele vastavate oskuste ja kogemuste omandamine. Kõige effektiivsem on Static Line ja AFF kombinatsioon. Esiteks see voimaldab vahendada maksumuskoormust võrreldes AFF’iga ja teiseks vähendada üldhüppete kogust litsentsi “A” saamiseks. Langevarjurite ettevalmistamise kogemus on näidanud, et antud ettevalmistusprogrammis saab tudeng läbida terve kursuse sooritades mitte rohkem kui 15 hüpet. Reaalne hüpete kogus ja ka rahasumma soltub tudengist ja tema õpimisvoimalustest.