LANGEVARJURITE SERTIFITSEERIMISEKS SOORITATAVAD HÜPPED

Hüpatakse puhkepäevadel (tööpäevadel üksnes erandkorras), hüpetele registreerumiseks ja dropzone’i tööplaani täpsustamiseks pöörduge aadressidel:

Hüpped ELAK (Rapla lennuväli): reg.skydive.ee
Hüpped ELK (Rapla lennuväli): www.airsport.ee

Langevarjuga hüppamiseks peab teil lennuväljale tulles kaasas olema:

  • langevarjuri tunnistus;
  • langevarjuhüpete arvestusraamat;
  • arstitõend;
  • langevarjusüsteemi tehniline pass, milles on märked tehnoülevaatuse kohta ja varulangevarju ümberpakkimise kuupäev;